IUPS (uNikezelo lwaMandla olungenakuphazanyiswa)

IUPS (uNikezelo lwaMandla olungenakuphazanyiswa)